Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Sectoren

Waarom in het kader van een sectoraal plan kiezen voor AXA Belgium als partner?

Respect

 

Het voorstel van AXA Belgium is de toegevoegde waarde van zijn medewerkers om met de sociale partners van de sector de meest geschikte oplossing voor hun sectoraal aanvullend  pensioenplan te zoeken en deze professioneel te beheren volgens hun behoeften.
 

Ervaring

 

Dankzij zijn samenwerking met de sociale partners, heeft AXA Belgium een grote expertise verworven zowel op het niveau van de actuariële, juridische en fiscale kennis als op het niveau van de dagelijkse administratie van een sectoraal aanvullend pensioenplan, onafhankelijk van de grootte van de sector.
Het beheersysteem van AXA Belgium maakt het mogelijk om de gegevens betreffende de aangesloten werknemers te verwerken, of zij nu afkomstig zijn van de inrichter of rechtstreeks van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
 

Veiligheid

 

AXA Belgium maakt deel uit van een sterke wereldgroep waarvan het de taak is zijn partners financiële bescherming te verlenen.
Opdat de sector zijn aangesloten werknemers niet alleen uitzicht op een aanvullend pensioen zou kunnen geven, maar vooral de zekerheid hiervan volop te kunnen genieten, stelt AXA Belgium zijn knowhow op het vlak van risicobeheer ter beschikking van de sector om het beste rendement te bieden afhankelijk van het niveau van veiligheid waarvoor de sociale partners kiezen.
 

Transparantie

 

Transparant zijn, is voor alles communiceren. En communiceren is samenkomen om zich te informeren, van gedachten te wisselen, te delen en samen te beslissen.
Om deze transparantie te bekomen, voert AXA Belgium in het kader van de uitvoering van een sectoraal aanvullend pensioenplan allerlei elementen in:
  • voor de sociale partners: werkgroepen « sectoraal pensioen », deelname van de AXA-medewerkers aan het toezichtcomité van de sector, transparantieverslagen, activiteitenverslagen 
  • voor de aangeslotenen:  er wordt een jaarlijkse pensioenfiche opgesteld voor de aangesloten werknemers om hen optimaal op de hoogte te houden van de evolutie van hun pensioenrechten.  

Medewerkers tot uw dienst

 

Dankzij de luisterbereidheid van de sociale partners van de sector en het regelmatig ter discussie stellen van hun manier van werken, evolueren de medewerkers van AXA Belgium die specifiek instaan voor het beheer van de sectorale aanvullende pensioenplannen permanent  in hun manier van begrijpen en van rekening houden met de behoeften van de sociale partners.
In elke fase van het leven van het sectorale stelsel toont AXA Belgium zijn wil om de sociale partners te helpen naargelang hun behoeften en hun verwachtingen.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken