Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Sectoren

De sectorale plannen

 

Een ontoereikend wettelijk pensioen

 

  • De wettelijke pensioenen zijn een stevige en solidaire basis voor de pensioenen.
  • Maar de verhouding tussen het totaalbedrag van het pensioen van de gepensioneerde werknemers en het bedrag van de bezoldigingen die deze laatsten tijdens hun beroepsactiviteit ontvingen is een van de laagste in Europa.
  • Om het merendeel van de werknemers de mogelijkheid te bieden over een hoger pensioen te beschikken, is het wel nuttig, zelfs onontbeerlijk dat zij bovenop het wettelijk pensioen een aanvullend pensioen genieten.

Een sectoraal aanvullend pensioen

 

  • De aanvullende pensioenen worden opgebouwd ten gunste van de huidige loontrekkende werknemers voor hun eigen pensioen. De  werknemers zullen bij hun pensionering een aanvullend pensioen ontvangen gevormd door deze gespaarde bedragen. Bovendien bepalen de meeste sectorale aanvullende pensioenplannen dat bij overlijden van een werknemer vóór zijn pensionering, de opgebouwde bedragen aan zijn(haar) overlevende echtgeno(o)t(e) gestort worden.
  • De keuze van de pensioeninstelling en het niveau van de bijdragen die aan deze instelling dienen te worden gestort, worden voor alle werknemers van de sector in functie van de beschikbare middlen door de sociale partners.
  • Een aanvullend pensioenplan op het niveau van een sector geeft de werknemers van de sector die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden de mogelijkheid om van een aanvullend pensioen te genieten.
  • De sector kan eventueel een zogenaamd sociaal aanvullend pensioenplan inrichten. Opdat de werknemers ervan zouden kunnen genieten dient met name een solidariteitsplan aan het pensioenplan gebonden te worden. In het geval van een sociaal plan, is de taks op de verzekeringsverrichtingen van 4,40% niet verschuldigd.
  • De wet op de aanvullende pensioenen voorziet in een strikt kader en bepaalt de voorwaarden die zowel door de inrichter als door de pensioeninstelling dienen te worden nagekomen om de rechten van de aangesloten werknemers te beschermen.

 

Sectoraal hospitalisatieplan

Naast de invoering van een aanvullend pensioenplan, kan een sector aan de werknemers of ook aan hun familie, andere dekkingen voorstellen, in geval van hospitalisatie bijvoorbeeld of een verzekering ambulante zorgen.

 

Waarom in het kader van een sectoraal plan kiezen voor AXA Belgium als partner?

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken