Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Privé-werkgevers / werknemers van KMO's

AANVULLEND PENSIOEN
U wilt meebouwen aan het behoud van de levensstandaard bij pensionering van uw loontrekkende medewerkers of zijn nabestaanden bij diens vroegtijdig overlijden ?

AXA stelt een makkelijk te begrijpen en eenvoudig toe te passen groepsverzekering voor die speciaal ontwikkeld werd voor KMO’s en die toelaat een aanvullend rustpensioen op te bouwen voor uw werknemers.

onze oplossing:

Essential for Life

groepsverzekering voor werknemers van een KMO

Deze oplossing biedt aan het gezin ook een bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden vóór de pensioenleeftijd.

Lees meer

Essential for Life plus

groepsverzekering (tak 23) voor werknemers van een KMO

Lees meer

Wilt u er meer over weten?

Het wettelijk rustpensioen garandeert elke werknemers een minimaal inkomen op zijn pensioenleeftijd. Het is geplafonneerd en hangt af van de beroepsloopbaan, de verdiende lonen en de gezinssituatie van de betrokkene. Daardoor valt het inkomen op de pensioenleeftijd vaak aanzienlijk terug.

Ook het bedrag van het wettelijk overlevingspensioen, toegekend aan een persoon die zijn werkende of gepensioneerde echtgenoot of echtgenote overleeft, is beperkt.

De groepsverzekering is dus een onmisbare aanvulling om de lacunes van de sociale zekerheid te verhelpen en het verlies van de koopkracht te compenseren.

De formule voor de berekening van het legale pensioen

  • voor een gezin: 1/45 x 75 % x S per activiteitsjaar
  • voor een alleenstaande: 1/45 x 60 % x S per activiteitsjaar

S is het geplafonneerde brutoloon, heropgewaardeerd per dienstjaar.
Op het deel van het loon boven het plafond (voor 2017: 4.554,06 euro per maand) is er geen wettelijk pensioen.

 

Maximum maandelijks bruto (in euro) Minimum maandeliks bruto (in euro)
Pensioen Gezin

2.966,02

1.514,96

Pensioen Alleenstaande

2.372,82

1.212,35

 

(cijfers op 01/01/2017)

Opmerking:
Maandelijks uitbetaalde jaarlijkse bedragen afkomstig van de Rijksdienst voor Pensioenen (http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/calculation/minimum/Pages/default.aspx en http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/calculation/amount/Pages/default.aspx).

de leeftijd
De pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar.
Het rustpensioen begint de eerste dag van de maand die volgt op de pensioenaanvraag en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de 60ste verjaardag.
Een loontrekkende kan zijn pensioneringsdatum kiezen tussen 60 en 65 jaar, op voorwaarde dat hij een loopbaan van 35 jaar kan bewijzen als loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar.
Het is vanzelfsprekend dat het vertrek op vervroegd pensioen de duur van de loopbaan vermindert, met als gevolg dat het bedrag aan wettelijk pensioen ook in verhouding daalt.

de beroepsactiviteiten
Wie van een rustpensioen geniet, kan beroepsactiviteiten blijven uitoefenen zolang de inkomsten de volgende bedragen niet overstijgen :

 

Bij vervroegde pensionering Toegelaten jaarlijkse inkomsten (in euro) als
loontrekkende (bruto) zelfstandige (netto)
Zonder kind ten laste

7.856

6.285

Met kind(/kinderen) ten laste

11.784

9.427

 

 

Bij pensionering op normale leeftijd Toegelaten jaarlijkse inkomsten (in euro) als
loontrekkende (bruto) zelfstandige (netto)
Zonder kind ten laste

22.690

18.152

Met kind(/kinderen) ten laste

27.600

22.080

 

(cijfers 2017)

Als het toegelaten maximum overschreden wordt, wordt het pensioen verminderd of zelfs (bij een overschrijding van minstens 15%) afgeschaft.

Bron: cijfers 2017 : http://www.onprvp.fgov.be

de leeftijd
De begunstigde moet 45 jaar oud zijn.
Deze voorwaarde geldt niet als hij

  • een kind ten laste heeft of
  • minstens 66 % arbeidsongeschikt is

de duur van het huwelijk
Het huwelijk moet minstens één jaar hebben geduurd of er moet een kind uit zijn geboren. De duur van één jaar geldt niet als het overlijden het gevolg was van een ongeval of een beroepsziekte die plaats vond na het huwelijk.
Als de langstlevende partner hertrouwt, wordt het overlevingspensioen geschorst.

de beroepsactiviteiten
De begunstigden op een pensioen kunnen beroepsactiviteiten blijven uitoefenen zolang de inkomsten de volgende bedragen niet overstijgen :

 

 

Bij overlevingspensioen vóór 65 jaar Toegelaten jaarlijkse inkomsten (in euro) als
loontrekkende (bruto) zelfstandige (netto)
Zonder kind ten laste

18.291

14.633

Met kind (/kinderen) ten laste

22.864

18.291

 

 

Bij overlevingspensioen vanaf 65 jaar Toegelaten jaarlijkse inkomsten (in euro) als
loontrekkende (bruto) zelfstandige (netto)
Zonder kind ten laste

22.690

18.152

Met kind (/kinderen) ten laste

27.600

22.080

 

(cijfers 2017)

Als het toegelaten maximum overschreden wordt, wordt het pensioen verminderd of zelfs (bij een overschrijding van minstens 15%) afgeschaft.

Voor de begunstigden jonger dan 65 jaar ligt deze grens aanzienlijk hoger dan voor wie een rustpensioen geniet.

Bronnen:

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken