Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Essential For Life

Voor werknemers van KMO's

Wat?

 

Een eenvoudig en volledig aanbod employee benefits dat voorziet in

 • de opbouw van een aanvullend rustpensioen
 • een kapitaal in geval van overlijden voor de pensioenleeftijd
 • de bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid 
 • een hospitalisatieverzekering
 • een verzekering ambulante zorgen.

Voor meer details kunt u de productpagina's raadplegen:

Voor wie?

 

Categorieën van werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen die door u bepaald zijn op een objectieve en niet discriminerende manier:
De aansluiting is

 • facultatief voor de medewerkers die behoren tot de categorie van het plan en in dienst zijn bij de invoering ervan (behalve indien de invoering van het plan gebeurt via CAO),
 • verplicht voor elke nieuwe medewerker binnen die categorie na invoering van het plan.  

Waarom?

 

 • een noodzakelijke aanvulling om de lacunes van de sociale zekerheid te verhelpen en het verlies van koopkracht te compenseren,
 • een succesvolle aanpak van het loonbeleid voor loontrekkende medewerkers.
 • dankzij een gunstige (para)fiscaliteit is een groepsverzekering voordeliger dan een loonsverhoging, zowel voor u als uw medewerkers.

Digitale informatie en beheer dankzij dail

 

Dail Employee Benefits (voor aanvullend pensioen, overlijden en invaliditeit) en Dail Healthcare (een platform dat volledig gewijd is aan de hospitalisatieverzekering)

 • voor werkgevers en makelaars
 • snel, eenvoudig en beveiligd online beheer
 • toegang in real time tot de informatie over de dekkingen

Fiscale en parafiscale voordelen van een groepsverzekering

 

 • de pensioenstortingen zijn aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de fiscale 80%-regel wordt nageleefd.
 • de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% en de premietaks van 4,4% liggen opmerkelijk lager dan de patronale RSZ-bijdragen (ongeveer 25%) van toepassing op de aan medewerkers rechstreeks toegekende bezoldiging.
 • de premies gestort in het kader van de dekking arbeidsongeschiktheid zijn aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de fiscale 100%-regel wordt nageleefd.
 • de premies worden niet beschouwd als voordelen in natura.
 • de pensioenuitkeringen en de uitkeringen bij overlijden worden belast tegen de afzonderlijke aanslagvoeten van slechts 10%, 16,5%, 18% of 20%.
 • de renten gestort door AXA Belgium ingeval van arbeidsongeschiktheid worden belast als vervangingsinkomen (tarief bedrijfsvoorheffing 22%).

De andere voordelen van het plan

budgetbeheersing

 • De premies vertegenwoordigen een percentage van de bezoldigingen of een forfaitair bedrag. De omvang van de stortingen is dus beheersbaar.

Dail, onze beveiligde webtoepassing

 • een snel, eenvoudig en beveiligd beheer online,
 • toegang in real time tot de informatie van de groepsverzekering van uw medewerkers,
 • talrijke functionaliteiten zoals het downloaden van de vervaldagberichten, de simulaties, de mededeling van een verandering in de situatie van een aangeslotene enzovoort.

Voor meer inlichtingen, raadpleeg de demo op http://www.demodail-axa.be.

flexibiliteit

 • de combinatie met elke andere voorafbestaande collectieve pensioen- of overlijdensverzekering is mogelijk.

veiligheid: gegarandeerd en hoog rendement

 • de jaarlijks opgebouwde reserves in het kader van de pensioentoezegging zijn definitief verworven voor de aangeslotenen, zelfs indien de werkgever zijn activiteiten stopzet,
 • de interestvoet in voege op het ogenblik van de storting blijft gewaarborgd tot op de einddatum van het contract, ongeacht de duur ervan,
 • het beleggingsbeleid beoogt een gewaarborgde minimumrentevoet die mogelijk verhoogd wordt met een winstdeelname.

vastgoedproject

 •  de groepsverzekering kan, door inpandgave voor een hypothecair krediet of een voorschot op polis, aangewend worden door het financieren van de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoed dat een belastbaar inkomen oplevert, deel zal uitmaken van het privévermogen en gelegen is in de Europese Economische Ruimte.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken