Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Flexibel voorzorgsplan

Voor werknemers van grote ondernemingen

Wat?

Een flexibele groepsverzekering die voorziet in

 • de opbouw van een aanvullend rustpensioen
 • de bescherming van het gezin in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden vóór de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor wie?

Categorieën van werknemers die door u bepaald zijn op een objectieve en niet discriminerende manier:
De aansluiting is

 • facultatief voor de medewerkers die behoren tot de categorie van het plan en in dienst zijn bij de invoering ervan (behalve indien de invoering van het plan gebeurt via CAO),
 • verplicht voor elke nieuwe medewerker binnen die categorie na invoering van het plan.  

Waarom?

 • een noodzakelijke aanvulling om de lacunes van de sociale zekerheid te verhelpen en het verlies van koopkracht te compenseren,
 • een succesvolle aanpak van het loonbeleid voor werknemers.
 • dankzij een gunstige (para)fiscaliteit is een groepsverzekering, zowel voor u als uw medewerkers voordeliger dan een loonsverhoging.
 • dankzij de verplichte standaarddekkingen die u vooraf gedefinieerd heeft, zullen alle aangeslotenen aan het plan, ongeacht hun gezondheidstoestand recht hebben op een minimum dekking.
 • binnen het kader van een vooraf bepaald budget, heeft elke medewerker de mogelijkheid om een individuele keuze te maken.

Digitale informatie en beheer dankzij dail

Dail Employee Benefits (voor aanvullend pensioen, overlijden en invaliditeit) en Dail Healthcare (een platform dat volledig gewijd is aan de hospitalisatieverzekering)

 • voor werkgevers en makelaars
 • snel, eenvoudig en beveiligd online beheer
 • toegang in real time tot de informatie over de dekkingen

Fiscale en parafiscale voordelen van een groepsverzekering

 
 • de pensioenstortingen zijn aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de fiscale 80%-regel wordt nageleefd.
 • de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% en de premietaks van 4,4% liggen opmerkelijk lager dan de patronale RSZ-bijdragen (ongeveer 35%) van toepassing op de aan medewerkers rechtreeks toegekende bezoldigingen.
 • de premies gestort in het kader van de dekking arbeidsongeschiktheid zijn aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de fiscale 100%-regel wordt nageleefd.
 • de premies worden niet beschouwd als voordelen in natura.
 • de pensioenuitkeringen en de uitkeringen bij overlijden zijn onderworpen aan een gematigd tarief (10%, 16,5%, 18% of 20%) van de personenbelasting.
 • de renten gestort door AXA Belgium, in geval van arbeidsongeschiktheid, worden belast als vervangingsinkomen (tarief bedrijfsvoorheffing 22%). 

De andere voordelen van het plan

  budgetbeheersing

  • De premies vertegenwoordigen een percentage van de bezoldigingen en kunnen worden bepaald op basis van de anciënniteit of, binnen bepaalde grenzen, de leeftijd. De omvang van de stortingen is dus beheersbaar.

  Dail, onze beveiligde webtoepassing

  • een snel, eenvoudig en beveiligd beheer online,
  • toegang in real time tot de informatie van de groepsverzekering van uw medewerkers,
  • talrijke functionaliteiten zoals het downloaden van de vervaldagberichten, de simulaties, de mededeling van een verandering in de situatie van een aangeslotene enzovoort.

  Voor meer inlichtingen, raadpleeg de demo op http://www.demodail-axa.be.

flexibiliteit

 • elke verzekerde kan zijn dekkingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid zelf kiezen.

veiligheid: gegarandeerd en hoog rendement

 • de jaarlijks opgebouwde reserves in het kader van de pensioentoezegging zijn definitief verworven voor de aangeslotenen, zelfs indien de werkgever zijn activiteiten stopzet,
 • de interestvoet in voege op het ogenblik van de storting blijft gewaarborgd tot op de einddatum van het contract, ongeacht de duur ervan,
 • het beleggingsbeleid beoogt een gewaarborgde minimumrentevoet die mogelijk verhoogd wordt met een winstdeelname.

vastgoedproject

 • de groepsverzekering kan, door inpandgave voor een hypothecair krediet of een voorschot op polis, aangewend worden door het financieren van de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoed dat een belastbaar inkomen oplevert, deel zal uitmaken van het privévermogen en gelegen is in de Europese Economische Ruimte.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken