Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Bonus & benefits

Bonusplan

Wat?

Een collectieve pensioentoezegging (CPT) die voorziet in

 • de storting van een kapitaal of rente op de pensioengerechtigde leeftijd
 • de bescherming van het gezin bij overlijden vóór de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor wie?

Een categorie van werknemers

 • die door u bepaald is op een objectieve en niet discriminerende manier en
 • van wie een deel van de bezoldiging meestal toegekend wordt in de vorm van gratificaties, premies of een variabel loon.

De aansluiting tot het plan is

 • facultatief voor de medewerkers die behoren tot de categorie van het plan en in dienst zijn bij de invoering ervan (behalve indien de invoering van het plan gebeurt via CAO),
 • verplicht voor elke nieuwe medewerker binnen die categorie na invoering van het plan.  

Waarom?

 • een noodzakelijke aanvulling bij het wettelijke pensioenstelsel en compensatie van het koopkrachtverlies na pensionering,
 • succesvolle aanpak van het loonbeleid voor deze categorie van werknemers,
 • dankzij een gunstige (para)fiscaliteit is een collectieve pensioentoezegging voordeliger dan een loonsverhoging, zowel voor u als voor uw medewerkers. 

Fiscale en parafiscale voordelen van een collectieve pensioentoezegging

 • de stortingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde dat de fiscale 80%-regel wordt nageleefd.
 • de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% en de premietaks van 4,4% liggen opmerkelijk lager dan de patronale RSZ-bijdragen (ongeveer 35%) van toepassing op de aan medewerkers rechtstreeks toegekende bezoldigingen.
 • de premies worden niet beschouwd als voordelen in natura.
 • de uitkeringen worden belast tegen de afzonderlijke aanslagvoeten van slechts 10%, 16,5%, 18% of 20%. 

De andere voordelen van bonus & benefits

  budgetbeheersing

  • de premies vertegenwoordigen een percentage van de bezoldigingen en kunnen worden bepaald op basis van de anciënniteit of, binnen bepaalde grenzen, de leeftijd. De omvang van de stortingen is dus beheersbaar.

  Dail, onze beveiligde webtoepassing

  • een snel, eenvoudig en beveiligd beheer online,
  • toegang in real time tot de informatie van de groepsverzekering van uw medewerkers,
  • talrijke functionaliteiten zoals het downloaden van de vervaldagberichten, de simulaties, de mededeling van een verandering in de situatie van een aangeslotene enzovoort.

  Voor meer inlichtingen, raadpleeg de demo op http://www.demodail-axa.be.

 

flexibiliteit

 • de combinatie met elke andere voorafbestaande collectieve pensioen- of overlijdensverzekering is mogelijk.

veiligheid : gegarandeerd en hoog rendement

 • de jaarlijks opgebouwde reserves zijn definitief verworven, zelfs indien de werkgever zijn activiteiten stopzet,
 • de interestvoet in voege op het ogenblik van de storting blijft gewaarborgd tot op de einddatum van het contract, ongeacht de duur ervan,
 • het beleggingsbeleid beoogt een gewaarborgde minimumrentevoet die mogelijk verhoogd wordt met een winstdeelname.

vastgoedproject 

 • bonus & benefits kan, door inpandgave voor een hypothecair krediet of een voorschot op polis, aangewend worden door het financieren van de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoed dat een belastbaar inkomen oplevert, deel zal uitmaken van het privévermogen en gelegen is in de Europese Economische Ruimte.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken