Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Income & secure

voor werknemers

Wat?

Income & Secure is een moduleerbare collectieve verzekering die het risico op arbeidsongeschiktheid dekt. Ze voorziet in geval van economische invaliditeit in de storting van een rente en draait rond twee grote krachtlijnen:

 • dekking of niet van psychologische ziekten
 • degressieve arbeidsongeschiktheidsrente vanaf het 2de jaar van invaliditeit of niet-degressieve rente

 

Income & secure past zich aan aan de professionele omgeving van de werkgever en aan zijn budgettaire eisen.

Noordzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingspla-fonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste beperkingen, plafonds en uitsluitingen van het pro-duct Income & Secure zijn de volgende:

 • Tussenkomst na de carenztijd
 • Geen tussenkomst bij een graad van arbeidsongeschiktheid onder de 20% of 50% in functie van de gekozen optie
 • Beperking tot 3 jaar voor psychische aandoeningen
 • Zelfmoordpoging
 • Psychische stoornis zonder objectieve symptomen
 • Drugsverslaving
 • Voorafbestaandheid

 

Wij raden u aan om de productfiche alsook de algemene voorwaardente raadplegen voor een volledig overzicht van de beperkingen en uitsluitingen van onze dekkingen. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Income & Secure is een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de takken 1 en 2. 

een rente

Om de financiële zekerheid van de verzekerde en van zijn gezin te vrijwaren in geval van arbeidsongeschiktheid voorziet income & secure, vanaf 20% economische invaliditeit, in :

 • de storting van een rente
  niet-degressief
  of
  degressief: vanaf het 2de jaar van invaliditeit is de rente tot 80% verlaagd (behalve voor de psycholo¬gische ziekten, 60% van de rente)
 • de tegemoetkoming is proportioneel aan de economische invaliditeitsgraad
 • tot 80% van de bezoldiging van de verzekerde voor een volledige invaliditeit

Wat gebeurt er als de graad erkend door het ziekenfonds hoger is dan de economische invaliditeitsgraad bepaald door AXA? Voor het eerste invaliditeitsjaar kan de aangeslotene aan AXA Belgium vragen om tegemoet te komen op basis van de invaliditeitsgraad bepaald door zijn ziekenfonds.

een kapitaal

De aangeslotene kan vragen om de overblijvende renten tot het einde van de betaling van deze om te zetten in kapitaal en dat tot maximum 50%.
De voorwaarden:

 • een blijvende economische invaliditeit van minstens 50%.
 • aanvraag gedaan van het 2de invaliditeitsjaar tot het einde van het derde.

 

voor wie?

De werknemers, van privé- of overheidsinstellingen, die economisch invalide zijn als gevolg van

 • een ziekte, met of zonder dekking van psychologische ziekten
 • een ongeval (van alle aard of in het privéleven)
 • een zwangerschap of bevalling, met of zonder pre/postnatale rustperiodes

 

waarom?

 • een noodzakelijke aanvulling op de vaak ontoereikende wettelijke tegemoetkoming
 • een essentiële troef inzake aanwerving, motivatie en retentie van het personeel

de andere voordelen van income & secure

voor de werkgever

voordelige fiscaliteit : de premies zijn aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde dat de 100%-regel wordt nageleefd.

dekking premievrijstelling : AXA neemt de premies van de collectieve verzekering bij leven en/of overlijden ten laste in verhouding tot de invaliditeitsgraad.

voor de medewerkers

uitgebreide dekking

 • tot alle niet-bezoldigde sporten
 • tot de economische invaliditeit die zich voordoet tijdens een maximaal 1 jaar durende periode van tijdskrediet of ouderschapsverlof en die voortduurt na de datum voorzien voor het hernemen van het werk.

voordelige fiscaliteit: de renten die AXA Belgium stort, worden in hoofde van de verzekerde belast als een vervangingsinkomen (voorheffing van 22,20%).

individuele voortzetting: bij verlies van de dekking van de collectieve polis voor de leeftijd van 65 jaar, heeft de aangeslotene, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met gelijkaardige dekkingen als die van income & assist. En dat zonder medische formaliteiten. De termijn van dit nieuwe contract is 65 jaar.

Hulp nodig? Een advies? Contacteer uw makelaar of commerciele contactpersoon

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier. Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as). 

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken