Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

HOSPITALISATIE 

hospi & assist +


wat?

Een collectieve verzekering met een looptijd van één jaar (hernieuwbaar) die wereldwijd de medische kosten dekt met betrekking tot

 

 • een hospitalisatie
 • zware ziekten

De verzekerde geniet ook bijstand in geval van hospitalisatie, zowel in België als in het buitenland.

voor wie?

De werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders van ondernemingen, privé- of overheidsinstellingen. Hun gezinsleden (echtenoot/echtgenote, samenwonende, kinderen) kunnen ook aansluiten tegen dezelfde voordelige voorwaarden.
En dat zonder enige voorafgaande medische formaliteit! In bepaalde gevallen is er wel een wachttijd.

waarom?

 • veel gevraagd en erg gewaardeerd bovenwettelijk voordeel
 • essentiële troef inzake aanwerving en retentie van het personeel
 • een interessante dekking tegen een gunstige prijs

de andere voordelen van hospi & assist+

voor de medewerkers

een uitgebreide tussenkomst

Afhankelijk van uw keuze, is de tegemoetkoming van de verzekeraar

 • onbeperkt, of er nu een wettelijke tegemoetkoming is of niet,
 • geplafonneerd tot 2 of 3 keer de wettelijke tegemoetkoming, na aftrek van de eventuele eigen risico’s.

vrije keuze van artsen en ziekenhuizen

 • elke verzekerde kiest vrij de artsen en ziekenhuizen waarop hij een beroep wenst te doen.
 • in België wordt geen enkel onderscheid gemaakt in de tegemoetkoming op basis van de keuze van het ziekenhuis of de ligging ervan.

dekking medi-assistance

 • de dienst derde betaler (voor zover het ziekenhuis deel uitmaakt van de ziekenhuizen waarmee we een akkoord hebben): in de onbeperkte of de tot 3 keer de wettelijke tegemoetkoming geplafonneerde formules worden de facturen rechtstreeks door de verzekeraar aan het ziekenhuis betaald.

levenslange individuele voortzetting

 • bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de maatschappij, pensioen, …), heeft de verzekerde de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met dekkingen die gelijkaardig zijn aan die van hospi & assist +. De intekening gebeurt zonder enige medische formaliteit. Dit nieuwe contract is levenslang.
 • De individuele voortzetting kan ook worden voorgesteld aan de gezinsleden van de verzekerde die het voordeel van de collectieve polis verliezen (echtscheiding, vertrek van het kind …).

 

Om de algemenen voorwaarden te ontdekken voor Hospi&Assist+, klik hier

Dit product is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de takken 2 en 18. Indien u een aanbod wenst te ontvangen met inbegrip van de berekening van de premie, gelieve uw verzekeringstussenpersoon te contacteren. Indien nodig, kunt u zich beroepen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25, te 1170 Brussel, email: customer.protection@axa.be). Indien u vindt op die manier niet de beste oplossing te hebben verkregen, kunt u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van het gerecht te vragen.

 

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken