Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Openbare sectoren

Het beheer van pensioenen in vol vertrouwen!

Een pensioenverzekering voor uw vast benoemde personeelsleden

Alle pensioenen, alsook de voorgestelde financiële oplossingen, kunnen door AXA beheerd worden. Zowel die voor uw vast benoemde personeelsleden, of uw mandatarissen als die voor uw contractuele medewerkers.

  • Voorzien en berekenen van uw huidige en toekomstige pensioenen

Op basis van de bestanden van uw actief personeel en uw gepensioneerden kan AXA nauwkeurig bepalen welke uw verbintenissen inzake wettelijk pensioen zijn. AXA baseert zijn studie op een aantal voorzichtige macro-economische hypothesen alsook op uw personeelsbeleid en vat op die manier de grote lijnen van uw verbintenis op één tot twee generaties samen. AXA voert dan uw gegevens in het informaticaberekeningsplatform GENERATION in.

  • Uitbetaling van de renten ten gunste van de gepensioneerden of van hun rechthebbenden

AXA heeft een akkoord met de PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector) en de CDVU (Centrale Dienst der vaste uitgaven) en verzekert deze dienst.

  • Voorgestelde financiële oplossingen

Om u gesofisticeerde financiële technieken voor te stellen die veiligheid aan rendement koppelen, doet AXA een beroep op de tweede grootste fondsenbeheerder ter wereld, namelijk AXA Investment Management (AIM). Een garantie op de beste beleggingen voor uw reserves, in naleving van de ethische aspecten.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken