Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Aangeslotenen

Wie moet u verwittigen in geval van arbeidsongeschiktheid?

Uw werkgever

Als loontrekkende moet u het door uw arts opgesteld medisch getuigschrift zo snel mogelijk opsturen (de termijnen en de modaliteiten zijn afhankelijk van wat in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst – CAO vermeld is).

Uw ziekenfonds

U moet het document "getuigschrift van arbeidsongeschiktheid" laten invullen en binnen de onderstaande termijnen naar uw ziekenfonds terugsturen. U kunt dit document bij uw ziekenfonds bekomen of het via hun website downloaden.

U kunt het document zelf overhandigen of het per post opsturen. Stop het echter nooit in de bus van uw ziekenfonds want zij moeten kunnen controleren of de onderstaande termijnen werden nageleefd.

Voor de loontrekkenden gelden de volgende termijnen voor het terugsturen naar het ziekenfonds:

 • 28 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, indien u bediende bent.
 • 14 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid indien u arbeider bent.
 • 2 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid indien u een tijdelijke uitzendkracht bent of tijdens uw proefperiode

Indien u een zelfstandige werknemer bent, moet u het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 28 kalenderdagen naar uw ziekenfonds opsturen.

Uw verzekeraar AXA

Indien u het slachtoffer bent van een arbeidsongeschiktheid

 • als gevolg van ziekte of ongeval,
 • met ziekenhuisopname of niet,
zal uw werkgever na afloop van de carenztijd waarin uw collectieve verzekering voorziet, AXA op de hoogte brengen van uw arbeidsongeschiktheid.

 

Op dat ogenblik zult u van AXA de bevestiging ontvangen dat een dossier geopend werd, alsook een document in te vullen door:

 • uzelf voor de voorzijde, met vermelding van uw rijksregisternummer en in voorkomend geval de omstandigheden van uw ongeval.
 • uw arts op de keerzijde, waarbij best elk medisch verslag of operatieverslag betreffende de arbeidsongeschiktheid wordt gevoegd.
Al deze documenten dienen rechtstreeks aan AXA te worden toegezonden, ter attentie van de medische adviseur naar de D09/335, Troonplein 1 te 1000 Brussel.

 

Wat te doen in geval van verlenging van uw arbeidsongeschiktheid?

U dient aan uw werkgever een nieuw medisch getuigschrift dat uw arbeidsongeschiktheid verlengt, te bezorgen en dus niet aan uw ziekenfonds.

Wat uw groepsverzekering betreft, zal in de documenten die u zult ontvangen, beschreven worden welke procedure u moet volgen.

Wat te doen indien uw arbeidsongeschiktheid eindigt?

Uw arbeidsongeschiktheid eindigt in de volgende gevallen:

 • werkhervatting,
 • pensionering,
 • vervroegd pensioen,
 • overlijden

 

Bij werkhervatting moet u uw ziekenfonds hiervan op de hoogte brengen door een attest van werkhervatting beschikbaar bij het ziekenfonds.
Uw werkgever zal AXA op de hoogte brengen van uw werkhervatting.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken