Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Aangeslotenen

Wie moet u verwittigen in geval van ziekenhuisopname ?

Uw werkgever

Als loontrekkende moet u het door uw arts opgesteld medisch getuigschrift zo snel mogelijk opsturen (de termijnen en de modaliteiten zijn afhankelijk van wat in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst – CAO vermeld is).

Uw ziekenfonds

U moet het document "getuigschrift van arbeidsongeschiktheid" laten invullen en binnen de onderstaande termijnen naar het ziekenfonds terugsturen. U kunt dit document bij uw ziekenfonds bekomen of het via hun website downloaden.

U kunt het document zelf overhandigen of het per post opsturen. Stop het echter nooit in de bus van uw ziekenfonds want zij moeten kunnen controleren of de onderstaande termijnen werden nageleefd.

 

Voor de loontrekkenden gelden de volgende termijnen voor het terugsturen naar het ziekenfonds:

 • 28 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, indien u bediende bent.
 • 14 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid indien u arbeider bent.
 • 2 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid indien u een tijdelijke uitzendkracht bent of tijdens uw
 • Indien u een zelfstandige werknemer bent, moet u het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 28 kalenderdagen naar uw ziekenfonds opsturen./li>


Een Info Line verstrekt u 7 dagen op 7, 24 uur per dag alle informatie.
Vanuit België: 078/15 57 40
Vanuit het buitenland: +32 2 552 53 91

De website MyAXA Healthcare moet u ook helpen bij de aangifte van uw ziekenhuisopname bij uw verzekeraar AXA. U kunt uw aangifte ook online doen.

Wenst u meer nuttige inlichtingen, lees dan de FAQ’s betreffende de aangifte van een ziekenhuisopname..

Welke documenten moet u bijhebben voor een ziekenhuisopname?

 • Uw identiteitskaart
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon
 • Uw bloedgroepkaart
 • Eventueel röntgenfoto’s
 • Alle documenten betreffende deze ziekenhuisopname die u van uw arts ontvangen hebt
 • De lijst van de geneesmiddelen die u moet innemen
 • De brief van AXA Assistance "hospi-pass" (indien u deze hebt)

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken