Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Aangeslotenen

Wie moet u verwittigen in geval van overlijden van een naaste?

de werkgever van de overledene
  • Indien de overledene via deze werkgever een overlijdensdekking had bij AXA, zal de werkgever AXA informeren over het overlijden van de aangeslotene.
  • Indien de overledene nog door deze overlijdensdekking gedekt was maar hij niet meer werkte bij de werkgever die de groepsverzekering had afgesloten, moet het overlijden rechtstreeks aan AXA meegedeeld worden.

De volgende documenten moeten bezorgd worden:

  • een kopie van de overlijdensakte met vermelding van de burgerlijke staat van de overledene
  • een medisch attest dat de oorzaak van het overlijden vermeldt
  • indien de begunstigden niet bij naam aangesteld werden, een akte van erfopvolging waarin de hoedanigheid en de rechten van de begunstigden vermeld worden
  • een recto-versofotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n)

 

Indien de aangeslotene een kapitaal bij overlijden genoot, zal dit aan de rechtverkrijgenden betaald worden volgens de begunstigingstoewijzing waarin het verzekeringscontract of een bijvoegsel van afwijking van de begunstigingstoewijzing voorziet. AXA berekent de prestaties bij overlijden, conform de modaliteiten waarin het verzekeringscontract voorziet. Vervolgens stuurt AXA de vereffeningsafrekeningen die door de begunstigde(n) volledig ingevuld en ondertekend moeten worden teruggestuurd naar AXA.

de burgerlijke stand van de gemeente

In de praktijk is het vaak de begrafenisondernemer die deze aangifte doet.

het ziekenfonds van de overledene

U moet aan dit ziekenfonds een uittreksel van de overlijdensakte (of een kopie), alsook de SIS-kaart van de overledene bezorgen. Het ziekenfonds zal alle verdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het gezin van de overledene door de ziekteverzekering gedekt blijft.

de bank
de notaris
eventueel de eigenaar
water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij
...

U kunt best de volgende documenten bijhebben:

  • het overlijdensattest opgesteld door de arts (voldoende kopieën maken)
  • kopieën van de identiteitskaart van de overledene en van de uwe
  • het trouwboekje van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene

 

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken