Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Aangeslotenen

De voordelen van de groepsverzekering

 • Aanvullend pensioen (voor werknemers/ voor zelfstandigen)
 • Samenstellling van een aanvullend rustpensioen dankzij bijdragen gestort door de werkgever/de sector/de onderneming en/of uzelf.

  Een groepsverzekeringscontract is fiscaal zeer voordelig.

 • Overlevingspensioen/Overlijdensverzekering (voor werknemers/ voor zelfstandigen)
 • Bijkomende dekking verbonden aan de groepsverzekering die uw naasten financiële steun verleent indien u voor de pensioenleeftijd komt te overlijden.

 • Verzekering in geval van arbeidsongeschiktheidl (voor werknemers/ voor zelfstandigen)
 • Collectieve verzekering die in geval van arbeidsongeschiktheid voorziet in de storting van een rente of, onder bepaalde voorwaarden, een kapitaal, bijstandsverlening en de tenlasteneming van de premies van de groepsverzekering (indien de dekking ‘premievrijstelling’ werd gekozen).

 • Verzekering in geval van hospitalisatie (voor werknemers/ voor zelfstandigen)
 • Collectieve verzekering die de medische kosten dekt van een hospitalisatie en van zware ziekten. U geniet bijstand in geval van hospitalisatie zowel in België als in het buitenland.

  Algemene FAQ

  In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

  Dail

  Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

  Dail bekijken

  EBI Flash

  What's new ?

  EBI flash bekijken